Schæferhundeklubben Kreds 13

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 13

Dato: Søndag 22/01 2017
Tidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset, Petersmindevej 2, 6000 Kolding

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af to stemmetællere
Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse
Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Indkomne forslag
Valg af formand – Niels modtager ikke genvalg
Valg af to bestyrelsesmedlemmer – Ketty modtager ikke genvalg
Valg af to bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Valg af to kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubbens rep.møde
Eventuelt

NB:
Forslag til generalforsamlingens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På kredsbestyrelsens vegne
Lis

 

           

              

 

                

               HUSK at betale træningsgebyr 2 Januar 2017 😉😉