Schæferhundeklubben Kreds 13

Første forårsgræsslåning i 2020

Så er påsken overstået og de forskellige hold starter op igen.

Se under træningstider.

 

 

 

Hermed det nyeste, der er fra DKK om lempelserne.
Der kan være forskelle i regionale bestemmelser.

De første spørgsmål og svar ift. lempelse af forsamlingsloftet

Fra mandag den 1. marts får vi igen mulighed for at mødes til udendørs aktiviteter i grupper på op til 25 personer. Kulturministeriet har dog endnu ikke udsendt de reviderede retningslinjer for området, men DKK har dog fået de allerførste svar på vores spørgsmål til, hvordan reglerne skal tolkes – dem får I herunder.

 

Desværre er der endnu ikke åbnet op for indendørs hundesport. I DKK håber vi på, at indendørsaktiviteterne kan komme med i næste runde af genåbningen, men det afhænger naturligvis alt sammen af smitteudviklingen i den kommende tid.

 

Lempelsen af restriktionerne betyder for hundesporten, at:

• der gælder et forsamlingsforbud på max 25 for organiseret udendørs hundesport.

• indendørs foreningsaktiviteter skal fortsat holdes lukket.

• professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.

 

Spørgsmål og svar vedr. organiseret udendørs hundesport:

1. Gælder lempelsen af restriktionerne både for børn og voksne i forbindelse med hundesport?

Ja, forsamlingsloftet på maksimalt 25 deltagere gælder for alle uanset alder i forbindelse med udførelse af organiseret hundesport. DKK anbefaler fortsat, at der holdes 2 meters afstand mellem deltagere/instruktører/dommere mm.

 

2. Er der i forsamlingsloftet på maksimalt 25 inkluderet trænere, dommere, medhjælpere mv.?

Ja, forsamlingsloftet omfatter alle de tilstedeværende, dvs. både udøvere, trænere, dommere, medhjælpere og evt. tilskuere eller forældre mv.

 

3. Er der krav om negativ corona-test, før man må deltage i udendørs hundesport?

Nej, der er ikke krav om fremvisning af corona-test eller negativ test ved deltagelse i organiseret hundesport.

 

4. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på maksimalt 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

 

- Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - mindst 2 meters afstand mellem grupperne.

- I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone/gruppe fra den anden. Anvend f.eks. kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.

- Der skal altid være en arrangør/ansvarshavende/træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af hundesportsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

 

5. Må en træner stå for aktiviteter for flere grupper af 25 personer pr. gruppe samtidig?

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i én af grupperne.

 

6. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

Ja, toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og gennemgang/kortvarige ophold. Husk grundig rengøring, og stil evt. håndsprit og mundbind til rådighed.

 

Vi vender tilbage med flere oplysninger og et revideret regelsæt, så snart Kulturministeriet offentliggør de reviderede retningslinjer for Idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter – forhåbentlig allerede mandag. Indtil da, pas på jer selv og hinanden 🙏

 

GF er udsat til efter 1. marts 2021. Ny dato bliver slået op her og på fb.

Se dagsorden under Kalender 2021.

 

Seneste nyt fra hovedbestyrelsen: Se under Nyhedsbreve fra HB

 

Tips og tricks til træning med hunden

https://medlemsbladet.schaeferhund.dk/2020-03/#page=1