Nyhedsbreve fra HB

Seneste nyt fra Hovedbestyrelsen

22-09-2020
Nyt fra DKK
https://www.dkk.dk/nyheder/2020/nye-restriktioner-rammer-hundesporten
08-06-2020
Nyt fra HB i dag den 8. juni 2020
Hermed sender vi her nyt fra DKK’s brugshundeudvalg om genopstart af prøver.

Vedrørende yderligere oplysninger om genåbningens fase 3 henvises til DKK’s hjemmeside: https://www.dkk.dk/alle-emner/coronavirus


Med venlig hilsen

Konstitueret landsformand, Schæferhundeklubben for Danmark
Karin Christiansen


Nyt fra DKK:
Brugshundesporten efter den 8. juni 2020
I henhold til vores tidligere skrivelse omkring genåbning af brugshundesporten kommer her en opfølgning.
I lys forhåbning om, at regeringen ville åbne op for, at flere end 10 personer må være forsamlet valgte vi at afvente denne udmelding. Den er nu kommet og vi ser det derfor muligt at åbne pr. 8. juni 2020 for deltagelse i alle prøver beskrevet i brugsprøveprogrammet.
Vi vil stadig gøre opmærksom på, at alle deltagere til hver en tid skal overholde udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen i forhold til retningslinjer for vores adfærd i det offentlige rum.
Det vil til hver en tid stå den enkelte klub/forening, dommer, figurant og andre hjælpere frit om de ønsker at medvirke til prøver på nuværende tidspunkt. Ligeledes vil vi opfordre til, at føler man sig det mindste syg så bliver man hjemme fra arrangementet.
Arrangør af prøven skal stille værnemidler til rådighed i form af håndsprit samt evt. engangshandsker. Alle deltagere kan om han/hun ønsker det bære mundbind og/eller handsker.
Under et arrangement/prøve vil det til hver en tid være arrangørens ”hjælpere” samt deltagere, som har fortrinsret til at være til og omkring arrangementet. Skønner dommeren/prøvelederen, at der er for mange mennesker i forsamling, kan denne naturligvis henstille til evt. tilskuere om at forlade arrangementet, hvor vi til hver en tid opfordrer til at man som tilskuer måtte efterfølge dette.
I vores tidligere skrivelse bragte vi en kort beskrivelse af ændringer for udførelse af få øvelser samt det at medbringe egne rekvisitter. De bringes igen her i nedenstående med en enkelt ændring i forhold til IGP1 (grp. C) samt ordet SKAL ved egne apporter, disse forårsaget af udmeldinger fra FCI’s Brugskommission.
Væsenstest vil kunne gennemføres uden at skulle give hånd til dommeren og dommeren vil som foreskrevet kunne teste for chip uden at være face to face med hundeføreren. Det samme gælder ved tjek af poter under AD’en.
Ved lægning af fremmedspor kan sporlæggeren vælge at anvende handsker samt modtage genstandene fra hundeføreren ved sporets afslutning i en dertil medbragt pose. Genstandene optager fært fra sporlæggeren forinden ved at være i lommen hos sporlæggeren.
I gruppe B SKAL der medbringes egne apporter, som skal overholde beskrivelsen i prøveprogrammet og være intakte (dvs. ikke gnavet i stykker i bidestykket). Disse kan lægges frem inden hver ekvipage går på banen og tages med ud efter endt bedømmelse.
Ved øvelsen ”standhals og bevogtning af figurant i skjul” må hundeføreren ikke komme tættere på figuranten end 1 meter for at ”slukke” hunden inden denne føres med ud i grundstilling, hvor HF til en start indtog opstilling. Fokus for hundeføreren er ned mod hunden og ikke i retning af figuranten.
I gruppe C tages stokken ikke fra figuranten og det understreges, at når HF er tæt på figuranten (i det fri) for at give sin hund kommando gives denne i retning af hunden hvor figuranten samtidig kan kigge væk i modsat retning så evt. væskedråber i videst muligt omfang ikke rammer i ansigtet.
Med ønsket om en sikker genopstart af brugshundesporten og en god sommer.
Bedste hilsner BHU
På vegne af DKK
18-05-2020
Se seneste nyt her: http://www.schaeferhund.dk/xdoc/300/2020_05_14_nyt_fra_hb.pdf

Kære kredse Udmeldinger fra myndighederne vedrørende COVID-19 skifter hurtigere, end vi kan nå at rundsende. Derover er der meget store lokale forskelle; i nogle kommuner skal klubhuse og toiletter være lukkede, i andre skal de være åbne, så der kan vaskes hænder. Anbefalinger er helt uoverskuelige lige nu!

HB anbefaler, at vi holder sommerferie fra nu og afventer situationen hen over sommeren. De kredse, som vil have gang i aktiviteterne, må kontakte den lokale myndighed og søge råd og vejledning her. De kredse, som vil holde prøver, jf. DKK’s udmelding d. 11. maj 2020, må gøre det. DKK har åbnet op for afholdelse af sporprøver (gruppe A) og AD (udholdenhedsprøver). https://www.dkk.dk/alle-emner/coronavirus/dkk-tr%C3%A6ning-og-pr%C3%B8veafholdelseunder-covid-19 Det vil til hver en tid være helt op til den enkelte kreds, dommer, figurant og andre hjælpere, om de ønsker at medvirke til prøver på nuværende tidspunkt. Vi vil bede jer respektere, at nogle siger nej til at deltage. Vi vil stadig skulle overholde kravet om kun 10 deltagere samt afstand på 1 meter, hvilket naturligvis begrænser størrelsen på eventuelle prøver her og nu. Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at alle deltagere til hver en tid skal overholde udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen i forhold til retningslinjer for vores adfærd i det offentlige rum.

Vedrørende bestemmelser for træning, henvises også til DKK’s hjemmeside i ovenstående link.

Tænk på at vi arbejder med fritidsinteresser, hvor det ikke er livsnødvendigt at få gang i aktiviteterne. Med venlig hilsen Hovedbestyrelsen
03-05-2020
Medlemsbladet online
https://medlemsbladet.schaeferhund.dk/2020-3-4/#page=1
20-04-2020
Seneste nyt fra HB
Kære Kredse

Vi konstaterer, at nogle mener, at ”krisen” er ved at slut, hvilket betyder, at træningen genoptages - om end i mindre omfang.
Til orientering kan oplyses, at den første kreds, har fået inddraget sine arealer af kommunen, fordi der blev trænet, og forbipasserende blev provokeret og orienterede kommunen.


Til kredsene: Hvis I genoptager træningen under en eller anden form, så husk:


Minimum 2 m afstand
Der må ikke deles redskaber, f.eks. ærme, bolde, apportbukke m.v.
Klubhuset skal være lukket, ingen adgang til kaffe, toiletter m.v.
Der må maksimalt samles 10 personer, med minimum 2 m afstand mellem hinanden
Politiet har magt til at udstede bøder på op til 10.000 kr.


HUSK, det kan være meget provokerende at være ramt af Coronakrisen, f.eks. at miste jobbet, at virksomheden, man arbejdede i er lukket, at have mistet familiemedlem og så samtidig se på mennesker, der fastholder retten til at dyrke deres fritidsinteresse.


Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen
18-03-2020
Nyt fra Hovedbestyrelsen
Kære medlemmer    
Hermed endnu et nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen.    Danmark er, sammen med resten af verden, lige nu i en dybt alvorlig situation.  Coronasituationen sætter sit præg overalt og også i Schæferhundeklubben og densmange  aktiviteter.  For en uge siden fulgte vi regeringens anbefalinger og bad kredsene om at aflyse 
træning, og i denne uge blev dette så udvidet med aflysning af prøver, konkurrencer, kurser og skuer.  Foreløbigt til og med påske, men som det ser ud lige nu, kommer det desværre nok til at vare længere, og vi har valgt at følge regeringens anbefalinger.    Det er vores opfattelse, at langt de fleste kredse er gået ind og har taget ansvar, 
så vi alle er med til at begrænse spredningen omfanget af sygdommen. Tak for det.
IGP3 DM 2020  Vi er så heldige i Schæferhundeklubben, at der er så mange arbejdsomme og engagerede medlemmer, som i udfordrende tider viser deres kvaliteter. Det lykkede 
Jimmy Busjæck at kæmpe  sig til en dato for IGP3‐DM på Vejle stadion.  IGP 3 DM 2020, afvikles 7. til 9. august 2020.  I 2020 arbejder vi med ”Corona‐udtagelsesregler”:   Alle med en bestået IGP 3 prøve med over 250 point kan tilmelde sig.   Prøven skal være aflagt mellem 26. oktober 2019 og 3. august (Den første DM/VMudtagelse blev afviklet 26. til 27. oktober 2019).   Prøven skal være aflagt i Schæferhundeklubben og på en internationalt godkendt prøvedag  (weekend og helligdage).   Hvis der tilmeldes flere ekvipager, end der kan afvikles på 2 konkurrencedage, inddrages  fredag . De 5 bedste ekvipager til DM 2020, vil være klubbens VM‐hold 2020 i Ungarn (godkendte hofter og albuer er stadig et krav). Ved pointlighed anvendes vejledningens  placeringsregler.   Værtslandet Finland hvor IGP‐FH WC 2020 skulle afvikles i maj, har aflyst. I samarbejde med FCI forsøges at  finde ny dato.
Ny dato for Repræsentantskabsmødet oplyses snarest muligt.   Nyt fra sekretariatet:  I sekretariatet har vi også taget vores Corona forholdsregler, så siden onsdag sidste uge har  medarbejderne arbejdet hjemmefra, og når vi sender post ud til medlemmerne, 
er tingene pakket  med handsker på.   Hjemmearbejdspladserne fungerer fint, så der er god bemanding på både telefon og mail.    Automatisk kortbetaling  Det anbefales medlemmerne at tilmelde sig automatisk kortbetaling på hjemmesiden (under  medlemslogin), så man undgår at komme i restance.     Kredsskifte   Som fortalt ved Formandsmødet, er der nu indført en ny og mere automatisk procedure for  kredsskifte.   Fremover skal medlemmerne anmode om kredsskifte via deres egen medlemsside på  hjemmesiden. Der vil derefter blive sendt en automatisk mail til formanden for den kreds, der  bliver søgt om optagelse i.   Se vedhæftede procedure!    Har man skiftet adresse, er et kredsskifte gratis, og så skal man kontakte sekretariatet og ikke  foretage kredsskiftet via medlemsdatabasen. 
 
  Hovedavlsskuet 2020 
Situationen lige nu omkring COVID‐19 har sat sit spor alle steder i vores forening. Intet er som det  plejer, og derfor er opslag og markedsføring af HAS 2020 naturligvis sat i bero.   Men da vi håber, at smittefaren er drevet over den 31/7, arbejder vi videre i kulissen ‐ vi sætter  stadig alle sejl ind på at gøre det til et fantastisk hovedavlsskue. I år har vi jo været ude i god tid  med forberedelserne, og vi må derfor se, hvad fremtiden bringer. Vi glæder os ‐ som jer ‐ til, at denne krisesituation er ovre, så vi alle sammen kan bevæge os frit  igen ‐ til træning, prøver, skuer og ikke mindst hyggeligt samvær i kredsene.   http://www.has2020.dk/    Mvh.  TEAM HAS
18-03-2020
Nyt omkring kredsskifte
https://www.schaeferhund.dk/newslist.asp