Kalender 2020

02-02-2020
Generalforsamling i Kreds 13
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 13

Dato: Søndag 2/2 2020
Tidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset, Vranderupvej 30, 6000 Kolding

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg:
På valg er følgende:
a. Næstformand for 2 år jf. § 12 (Rasmus modtager genvalg)
b. Kasserer for 2 år jf. § 12 (Henning modtager genvalg)
c. Sekretær for 2 år jf. § 12 (Lis modtager genvalg)
d. 2 suppleanter
e. 1 revisor samt 1 Revisorsuppleant
f. 2 kredsrepræsentanter jf. § 23
7. Evt.


§13 Kredsgeneralforsamling:
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt, forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jf. § 6. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Valg af ikketilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.
05-11-2019
Studiekreds i vinterhalvåret
Tirsdag den 5. nov. er der opstart med video om hundetræning i "gamle" dage
Tirsdag den 19. nov. har vi om HFs kompetencer. Husk træningstøj og godbidder
Tirsdag den 3. dec. er der læringsteori Læs del 1 i bogen Klik dig til succes. Del 1 er den grønne del i bogen. Side 1 til 80.
Tirsdag den 17. dec. Belønningsteknik. Læs fra side 84 til side 170
Tirsdag den 14. jan. Baglænskædninger. Lektie Side 299 til 369
(Lektie til næste gang (d. 14/1-20):
Del 4 s. 299-369
"Hundens UDDANNELSE Dagligdagskompetencer".
NB: Du kan vælge KUN at læse indledningen s. 300-302 SAMT de kap. i del 4, som din gruppe skal arbejde med (se nedenstående)
Gruppe 1: Tanja, Benny, Peer, Lara, Kevin, Margit skal læse kap. 2, 3, 4 (s. 303-321)
Gruppe 2: Line, Oxana, Jayne, Jan, Annette, Ulla, Torben skal læse kap. 5, 6, 7 (s. 322-347)
Gruppe 3: Lotte, Bente, Stefan, TikTak, Henriette, Lis skal læse kap. 8, 9, 10 (s. 348-369)
HUSK at skrive cirka 3-5 ting ned fra hvert af din gruppes kap., som du gerne vil drøfte med din gruppe.
Tirsdag den 28. jan. Hundens uddannelse 1. del Læs side 228 til 297
Tirsdag den 11. feb. Hundens uddannelse 2. del
Lørdag den 15 feb. Kl 16. Schæferhundens anatomi.Velkomst og introduktion kl 16.00. Pause kl ca 18.00 hvor der kan købes smørrebrød. Tilmelding og bestilling af forplejning skal ske ved formanden på sms senest d 1-2-2020 dette gælder kun for dem der er tilmeldt studie kreds.

Ret til ændringer forbeholdes.
19-01-2020
Opstart efter juleferien
Så starter vi op igen efter juleferien.