Velkommen i Kreds13

Her i klubben har vi taget et valg: Det skal være sjovt, inspirerende og lærerigt for både hund og fører at deltage i træningen og i det sociale liv i kredsen.

I det følgende kan du læse om såvel vore træningsmetoder samt om, hvad vi vægter rent socialt!

 

Træningsmetoder

Vore træningsmetoder er baseret på positiv  / operant indlæring, hvor hunden får lov at udfolde sig. Det vil sige, at vi belønner den adfærd / handling vi gerne vil have hunden til at udføre.

For at hunden skal have de bedste arbejdsbetingelser, bør man også ignorere de fejl, hunden byder ind med. Man kan nemlig ikke bruge strafbaseret træning i indlæring, da det vil medføre en passiv eller endnu værre; en overstresset hund.

Senere i træningen, når hunden har forståelse for øvelserne, må man beslutte sig for, hvad man vil gøre, når hunden fejler. Her bruger vi en fejlmelding, som gør det forståeligt for hunden, at den udførte en uønsket eller forkert handling. Når hunden først har lært denne form for fejlmelding, bliver det mere klart for hunden, hvad vi forventer af den.

Når vi i Kreds 13 taler hundetræning, er det flg. træningsmetoder/mål, der bliver talt om:

 • Belønningskontrol
 • Kriterier
 • Delmomenter
 • Timing
 • Baglæns-kædning
 • Belønnings-placering

Ved at bruge disse træningsmetoder / mål i sin træning, opnår man en arbejdsglad hund.  Man fjerner samtidig mange frustrationer i træningen, tager glad og tilfreds hjem og glæder sig allerede til næste gang.

To vigtige huskeregler

HUSK: En hund kan ikke lære nye ting ved hjælp af straf, og værst af alt er, at tillidsforholdet mellem hund & fører bliver ødelagt.
Straf: Kan kun anvendes til fjernelse af en uønsket handling. Dette medfører imidlertid ofte andre problemer, såsom passivitet / aggressivitet eller oversprings-handlinger, som ikke lige kan gennemskues.
HUSK: Hunden gør kun det, den forstår - ikke det du tror, den forstår!
 
 

Belønninger

For at få hunden til at forstå hvilke handlinger, vi vil have den til at udføre, bruger vi belønninger.

Belønningerne kan være

 • en godbid, i form af en tør foderpille eller et dejligt stykke kogt hjerte
 • en rigtig hundeleg med en bold eller en bidesnor

Vigtigst af alt skal det være noget, hunden elsker at spise eller at lege med!

Husk: Når der købes hundelegetøj, er det ikke sikkert, hunden synes, at det er legetøj!


Den gode klubånd Vild

For at få træningspladsen til at fungere optimalt for alle, må alle hjælpe til efter bedste evne. Derfor vil der 2-3 gange om året blive arrangeret arbejdsdage i kredsen, så vi kan få vedligeholdt og skabt nye tiltag på pladsen.

Ligesom det er naturligt at fjerne efterladenskaber efter sin hund, er det også i god klubånd at komme i god tid inden træning og ligeledes at blive, til alle er færdige hermed (der falder i øvrigt ofte et guldkorn af efter træningen :-)

Der er næsten altid kaffe i hundeskuret, og der må gerne deles rundhåndet ud af kage og andet tilbehør, hvis f.eks. en hund eller en fører har fødselsdag, eller der er en prøve, der er bestået.

Med flere hunde på trænings-arealerne kan der desværre ikke undgås lidt tumult fra tid til anden. Skulle uheldet være ude, skal man ikke gribe til dumme handlinger for at redde sin egen hund. Prøv i stedet at bevare roen og overblikket, så sker der sjældent noget!

Husk at behandle andre hunde og førere, som du gerne selv vil behandles! Der er jo ingen hundeførere, der med vilje generer andre. Derfor bør alle hunde have line på under træning, hvis ikke hundeføreren har fuld kontrol med hunden.


Vaccination, forsikring samt ”forbudte racer”

Ifølge klubbens regler skal alle hunde være vaccineret samt have en udvidet ansvarsforsikring / en forsikring, der dækker hundetræning (spørg dit forsikringsselskab om dækning, hvis du er i tvivl).
Der vil ligeledes ikke kunne tilbydes træning af ”de forbudte racer”.
 
 

Færdselsprøven samt IGP-prøverne

Vores træning lægger op til det internationale prøve-program ”IGP”. Det omfatter 3 grupper, A, B og C.

 • A står for spor
 • B er lydighed
 • C er forsvarsarbejde.

Inden man kan komme til en IGP-prøve, skal man imidlertid først bestå en færdselsprøve, som godt kan regnes for et internationalt kørekort til hund. I selve lydighedsprøven skal der vises, om hund og fører kan samarbejde i alm. lydighed.  Endvidere er der også en færdselsdel, hvor hunden med fører skal opføre sig hundemæssigt rigtigt i forhold til trafikanter og andre hunde. Dette er en rigtig god prøve for hund og fører at starte med.


Kreds 13 - en god kreds i god fremgang Smiler stort

For år tilbage var der lidt stilstand i træningen i Schæferhundeklubben i Kolding, pga. mangel på trænere og figuranter samt en bane, som ofte stod under vand.

Alt det er nu fortid!

Vi har fået tilsluttet flere dygtige instruktører, og banen er igen tør.

Hvalpebanen er blevet indhegnet, og der er opsat aktivitets-redskaber, som også kan bruges af voksne hunde. Mange af redskaberne er fortrinlige til genoptræning af hunden, hvis uheldet skulle have været ude, og hunden har haft en skade.
Vi har fået en god tilgang af nye trænere og figuranter  og tager gerne imod flere, hvis nogen går rundt med en træner eller figurant i maven.

Med disse tiltag vil vi gerne byde alle hunde, ikke kun schæfere, velkomne i Schæferhundeklubben Kreds 13 Kolding. Lad os sammen gøre det til stedet, hvor hunde vil trænes!