Rally lydighed

Rallylydighed

Rallytræning i Kreds 13.

Træner: Henriette (6126 6898) 

Lidt information om rally lydighed:

​Rally-lydighed er, som navnet antyder, en hundesport baseret på lydighedsøvelser, men til forskel fra almindelig lydighedstræning lægges der her ikke så stor vægt på præcision, men derimod på samarbejde mellem hund og fører. Det betyder, at man både i træning og i konkurrencer skal udtrykke glæde og positivitet.

Generelt I begynderklasse og juniorklasse er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition eller højreposition. Afhængig af sin størrelse skal hunden holde sin skulder inden for en afstand af ca. ½ meter fra førerens ben uden at genere dennes bevægelser. Tempoet skal være normalt, og hunden skal tilpasse sit tempo og være under kontrol hele vejen.

Både hund og fører skal vise glæde ved samarbejdet. Føreren må støtte hunden ved at bruge alle former for kropssignaler og verbal kontakt, herunder klappe i hænder eller på ben for at få hunden til at blive i positionen. Hunden må ikke berøres.

Øvelsesområde:

Øvelsesområdet er det område på 1 meter x 1 meter, hvori en øvelse påbegyndes. For fremadgående øvelser er det som udgangspunkt altid, så skiltet står foran til højre. Ved øvelser, hvori der ændres retning, er det altid foran skiltet.

Mere information her: https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/rally/rallyskilte-og-%C3%B8velser