Kalender 2021

31-12-2021
Nytårsgåtur
Gå med hunden nytårsaftensdag kl. 10 fra klubhuset
12-12-2021
Juleafslutning på holdene
Kom og vær med til en festlig juleafslutning. Vi starter kl. 11. Og slutter af med æbleskiver og kaffe.
13-11-2021
Vinterskue i Kreds 13. Seest Idrætspark Holbergsvej 50, Kolding
Dommer Jochen Prall.
Præmier til alle deltagere.
Start kl. 10.
Meld til på Caniva.
30-10-2021
IGP og færdselsprøver i Kreds 13
Meld til på Caniva.
24-09-2021
AD/UHP kl. 14.00
Tag udholdenshedsprøven med din hund på den flotte Troldhedesti fra Dybvadbro til Kolding og retur.
18-09-2021
Avl og opdrætskursus ved Fritz Bennedbæk
Foredrag omkring avl og opdræt og valg af avlspartner.
Kl. 15.30 med afslutning med spisning.
Aflyst
12-08-2021
Opstart af efterårstræning 2021
Torsdag den 12. august kl. 18 starter IGP og Rally holdene op efter en god sommerferie. Kl. 19 er der ringtræning.
21-06-2021
Sommerferie fra uge 26 til uge 32
Info Kreds 13
Kredsen holder ferie fra og med uge 26 til uge 32 hvor vi starter op med torsdags træning d 12/08 som normalt kl 18.00. Samt ringtræning kl. 19
Selv om kredsen holder ferie er der fri adgang til selvtræning, men torsdage og søndage vil der være åben for adgang til huset samt en kontakt person eller en træner tilstede.
God ferie til alle.
05-06-2021
Seminar om udstilling og handling med Fritz Bennedbæk
Udstillings- og Handlings seminar med Fritz Bennedbæk
lørdag d. 5. juni kl. 11.00.

Kreds 13, Kolding indbyder til et lærerigt seminar med både teori og praksis.

Hvad er en standmønstring?

Hvordan præsenterer man hunden?

Hvordan stilles hunden op og hvorfor?

Hvem kalder og hvorfra?

Hvordan foregår en udstilling?

Fritz sørger for dybdegående gennemgang af ovenstående emner.

Tilmelding sker på mail: soren.kim60@gmail.com.

Tilmelding kan ske til og med fredag d. 4/6-21. Prisen for deltagelse er 50 kr. pr. person.

Det vil være muligt at købe en lun ret i frokostpausen til 30 kr. tilmelding til frokost, sker sammen med tilmelding til arrangementen.

P.S. Medbring gerne jeres hunde til arrangementet, så vi har noget at arbejde med.

Vel mødt

Kreds 13, Kolding
02-05-2021
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2. maj 2021
Søndag den 2. maj kl. 10.00 i klubhuset på Vranderupvej.
Dagsorden:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 13

Dato: Søndag 2/5 2021
Tidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset, Vranderupvej 30, 6000 Kolding

Dagsorden:
Valg af dirigent

Valg af to stemmetællere

Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse

Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

Indkomne forslag

Valg:
På valg er følgende:

Formand for 2 år jf. § 12 (Erik modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem for 2 år jf. § 12 (Henriette modtager genvalg)
2 suppleanter
1 revisor samt 1 revisorsuppleant
2 kredsrepræsentanter jf. § 23

Evt.
§13 Kredsgeneralforsamling:
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt, forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jf. § 6. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Valg af ikketilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.