Kalender 2022

Seneste nyt

12-11-2022
Vinterskue i Kreds 13
Mere info senere
14-10-2022
AD prøve
Kreds 13 afholder AD/UHP, fredag d. 14/10-22.
Meld til på Caniva.
https://schaeferhundeklubben.caniva.com
03-09-2022
IGP prøve
Meld til på CANIVA.
https://schaeferhundeklubben.caniva.com
28-08-2022
Fremføringskursus
Kurset består i at give hund og ejer
redskaber til at få en god oplevelse hos dyrlæger mm, således at det bliver en behagelig oplevelse at komme sådanne steder for hund og ejer.
Der er plads til 8 hf med hund og 10 uden hund.
Pris 500 kr. for hund og forplejning, og 200 kr. uden hund men med forplejning.
13-05-2022
Fremføringskursus
Fremførings kursus/Ringtræning

13. maj kl. 13.00 (Store bededag)

For begyndere og lettere øvede

Deltager gebyr 50,- Incl Fri kaffe og kage. (betales på dagen)
Husk at medbringe hund

Tilmelding nødvendig her i opslaget.
20-05-2022
Fællesspisning 17.30 i kredsen
Fælles Spisning i kreds 13.
Der inviteres til årets første Fællesspisning fredag den 20. Maj 2022 kl. 17.30
Adresse: Vranderupvej 30, 6000 Kolding.
Ved Fællesspisningerne er der rig mulighed for, at gamle og nye hundefører kan lære hinanden at
kende.
Konceptet er:
Medbring Hovedret eller dessert svarende til det antal personer du/I er, til fælles buffet/kagebord.
det koordineres med Rasmus hvad der tages med, så der ikke kun er frikadelle buffet ���� Medbring desuden: Det som skal til for at servere/opvarme maden.
Drikkevare købes i klubben.
Det koster ikke nogen for at deltage i arrangementet.
Som sædvanlig er der brug for hjælpende hænder. Vi hjælper hinanden med oprydning og rengøring, inden vi går hjem.
Først til mølle, der er plads til 20 personer.
S.U. senest 17. maj.
Tilmelding til Rasmus Svensson Tlf. 21838401. eller mail svensson@bbsyd.dk
De bedste hilsener og velmødt,
Kreds 13.
09-04-2022
Arbejdsdag i kredsen fra kl. 9.
Vi har lidt små reparationer og en hæk der skal klippes og noget lys der skal tændes.
Meld dig til i klubben, også hvis du bare har 1 time eller 2.
12-02-2022
Avl og opdrætskursus ved Fritz Bennedbæk
Aflyst
30-01-2022
Generalforsamling i Kreds 13
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 13
Dato: Søndag 30/1 2022
Tidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset, Vranderupvej 30, 6000 Kolding
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg:
På valg er følgende:
a. Næstformand for 2 år jf. § 12 (Rasmus modtager genvalg)
b. Kasserer for 2 år jf. § 12 (Henning modtager genvalg)
c. Sekretær for 2 år jf. § 12 (Lis modtager ikke genvalg)
d. 2 suppleanter
e. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
f. 2 kredsrepræsentanter jf. § 23
7. Evt.
§13 Kredsgeneralforsamling:
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer
med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt, forfaldent kontingent.
Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden
(restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jf. § 6. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt
flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Valg af ikketilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.
29-01-2022
Indlæringskursus for lydighedshold med Anne Daugaard